Shipping & Returns


การจัดส่งสินค้า

 

ใช้เวลานานเท่าไร จึงจะได้รับสินค้าที่สั่งซื้อ?

ทางเราต้องขออภัยหากท่านได้รับสินค้าล่าช้า เนื่องในช่วงเวลานี้มีคำสั่งซื้อจำนวนมากกว่าปกติ และสินค้าบางรายกาเป็นการนำเข้าเพิ่มจากต่างประเทศ ทาง Duragensport เรากำลังพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้ท่านได้รับสินค้าที่สั่งอย่างถูกต้องและครบถ้วน ตามเวลาที่กำหนดค่ะ

 

การจัดส่งตามที่อยู่ :

 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล - ภายใน 1-3 วันทำการ

ต่างจังหวัด - ภายใน 1-4 วันทำการ

 

หมายเหตุ:

 

ในช่วงวันหยุดราชการ การจัดส่งอาจใช้เวลาเพิ่มจากเดิม 2-3 วันทำการ

การจัดส่งสินค้าไปยังพื้นที่ห่างไกล อาจใช้เวลาเพิ่มจากเดิม 2-3 วันทำการ

 

มีบริการจัดส่งฟรีหรือไม่

Duragensport  Online มีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยหากยอดสั่งซื้อมีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป แต่ถ้ายอดสั่งซื้อมีมูลค่าน้อยกว่า 10,000 บาท คิดค่าบริการจัดส่งเพิ่ม 100 บาท

 

สามารถเปลี่ยนที่อยู่การจัดส่งได้หรือไม่

ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนที่อยู่การจัดส่งได้หากทำรายการที่สั่งซื้อไปแล้ว แต่ลูกค้าสามารถเปลี่ยนที่อยู่การจัดส่งได้ก่อนที่จะ ทำรายการสั่งซื้อ โดยสามารถเลือก “ที่อยู่การจัดส่ง” ในหน้า “ตรวจดูและสั่งซื้อสินค้า”


เงื่อนไขการเปลี่ยนและคืนสินค้า

 

สินค้าที่จะทำการเปลี่ยนหรือคืนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

ท่านสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายใน 10 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ รวมทั้งสินค้าจะต้องอยู่ในหีบห่อเดิม และมีป้ายสินค้าเดิมที่เราทำการจัดส่งไป ไม่ว่าความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่สินค้าได้ถูกใช้งานแล้วจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนหรือคืนได้


การเปลี่ยนและคืนสินค้าต้องทำอย่างไร

หากต้องการเปลี่ยนหรือส่งคืนสินค้า แต่ไม่มีบรรจุภัณฑ์เดิมที่ Duragensport Online นำส่งสินค้ามาต้องทำอย่างไร

ในกรณีที่บรรจุภัณฑ์ที่ Duragensport Online นำส่งสินค้าเสียหรือหาย ลูกค้าสามารถนำสินค้าในสภาพสมบูรณ์ใส่บรรจุภัณฑ์อื่นที่คล้ายคลึงแทนได้ แต่ต้องมีหีบห่อดั้งเดิมของสินค้านั้น ๆ เช่น กล่องรองเท้า จากนั้นนำส่งสินค้ากลับมาที่ Duragensport Online ผ่านทางไปรษณีย์ไทย หรือ ที่ร้าน Duragensport SkyLane

 

หากต้องการคืนสินค้าจะต้องดำเนินการภายในกี่วัน

หากต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายใน 10 วันหลังจากได้รับสินค้า โดยสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และตรงตามเงื่อนไขในการรับคืนสินค้าของ Duragensport Online

 

หากไม่พอใจสินค้าจะสามารถคืนสินค้าได้หรือไม่

Duragensport online ได้นำเสนอภาพสินค้าพร้อมคำบรรยายลักษณะของสินค้าอย่างละเอียด แต่หากท่านไม่พอใจในสินค้า ทางเรายินดีรับคืนสำหรับสินค้าที่ยังไม่ได้ใช้งานภายใน 10 วัน เท่านั้น โดยการคืนสินค้าทุกครั้ง กรุณาแนบใบส่งคืนสินค้าที่ กรอกรายละเอียดการคืนสินค้าครบถ้วนหลังจากการตรวจสอบสภาพสินค้าเพื่อรับคืนเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะทำการคืนเงิน ให้แก่ท่านผ่านช่องทางที่ท่านชำระเงินหรือช่องทางอื่นๆที่ท่านได้เลือกไว้สำหรับการคืนเงิน

 

เปลี่ยนสินค้ากับ Duragensport Online ต้องทำอย่างไร

คืนสินค้าต้องทำอย่างไร?

 

หากคุณต้องการเปลี่ยนสินค้า ทางเรายินดีรับคืนสำหรับสินค้าที่ยังไม่ได้ใช้งานภายใน 10 วัน เท่านั้น โดยการคืนสินค้าทุกครั้ง กรุณาแนบใบส่งคืนสินค้าที่ กรอกรายละเอียดการคืนสินค้าครบถ้วนหลังจากการตรวจสอบสภาพสินค้าเพื่อรับคืนเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะทำการคืนเงิน ให้แก่ท่านผ่านช่องทางที่ท่านชำระเงินหรือช่องทางอื่นๆที่ท่านได้เลือกไว้สำหรับการคืนเงิน

หากติดปัญหา กรุณาติดต่อ Duragensport คืนสินค้าเพื่อรับเงินคืน

 

สามารถขอรับค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการคืนสินค้าได้อย่างไร

Duragensport Onlineสามารถคืนเงินให้ท่านได้เฉพาะค่าสินค้าเท่านั้นส่วนค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆที่ใช้ในการสั่งซื้อสินค้าและสินค้า Duragensport Online ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี